Samenstelling van het bestuur van Kring Beekland.

afdeling / onderwerp naam functie / taak e-mail
Riel   Frans van Dongen lid Kringbestuur     /  voorzitter e-mail
Hilvarenbeek Wijnand Bles lid Krijgbestuur     /  penningmeester e-mail
Diessen Sjef van Roovert lid Kringraad e-mail
Goirle Hans van den Tillaart lid Kringraad e-mail

De vergaderingen worden bijgewoond door een afgevaardigde vanuit KBO-Brabant, dhr. Frans Maas  e-mail