De verslaglegging van de vergaderingen van het Kringbestuur – Kringraad 2019.